61. Brynåsa


Lat 58.5395


Lon 13.0926

Brynåsa

Brynåsa

En stor gård med mäktiga ekar omkring. Av någon anledning är markerna mellan Brynåsa och Gösslunda kyrka, speciellt välbesökt av flyttfåglar. Främst är det rovfåglar som kan beskådas här. Sommartid kan du under kvällstid höra vaktelns speciella sång "plytt plytt" på åkrarna. En liten stam av rapphöns finns ochså här men är sällan sedd.