54. Rackeby kyrka


Lat 58.5723


Lon 13.0347

Rackeby kyrka

Rackeby kyrka

Kyrkan har med tiden övertagit något av Skalundas lokala roll. Kungsgården i Skalunda är sedan länge försvunnen men Storegården och andra gårdar i Rackeby har innehafts av kungamakten från 1300-talet. Även Rackeby kyrka tillhör 1100-talets sandstenstempel. Den är kraftigt ombyggd, saknade t ex torn på medeltiden men har idag en elegant tornspira som flera andra kyrkor i området. I liv med kyrkogårdsmuren finns ett sockenmagasin uppfört under 1600-talet. Här finns också liljestenar.