47. Stola


Lat 58.5939


Lon 13.0845

Stola

Minneslunden vid Stola

På Stola finns en av de bäst bevarade karolinska byggnaderna i Sverige, både exteriört och interiört. Stola säteri har funnits sedan medeltiden och ägdes från 1530-talet till 1808 av släkten Ekeblad. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes i början av 1700-talet och har en utsökt rokokoinredning i flera av rummen. Byggnaden har under 1900-talet genomgått en pietetsfull