55. Strö Kyrka


Lat 58.5818


Lon 13.0708

Strö Kyrka

Strö kyrka

En av de många Kållandskyrkorna från slutet av 1100-talet är Strö, från början ett rektangulärt långhus med ett lägre och smalare kor. Från denna period är, eller möjligen tidigare, är de skulpterade stenar som nu sitter inmurade i södra korsmuren. Den högra, den heliga Mikael med gärningarnas vågskål och djävulen. Den andra stenen vars ena hälft saknas, framställer nattvarden, lärjungarna och Jesus vid bordet. Kyrkan i övrigt är en av de föremålsrikaste på hela Kålland. I gravkoret finns en upphöjd gravtuba över Bengt Gabrielsson Oxenstierna, död 1591 och hans hustru Sigrid Gustafsdotter Tre Rosor, död 1586, Han avbildas som riddare i full rustning med hjälm och handskar till höger, därunder deras barn, tre gossar och två flickor. Ekebladska graven med ett stort antal baner fullbordar denna klenod bland kyrkor.