60. Skalunda


Lat 58.5528


Lon 13.0032

Skalunda

Skalundahög

Idag är Skalunda till det yttre som de flesta byar på landsbygden i Västergötland. Men detta är en ort där händelser utspelat sig som haft betydelse i en större skala. När man passerat den vackra kyrkan kommer man till en av landets större gravhögar. Skalundahögen är sju meter hög och ett markant inslag i landskapet. Många teorier finns kring vem som är begraven i den magnifika gravanläggningen. Den mest storslagna sägnen är den om Beowulf, berömd från en berättelse från 700-talet. Hur som helst så vittnar denna hög, och ännu en något mindre i byn, tillsammans med kyrkan om Skalundas betydelse under sen järnålder och tidig medeltid.