59. Främmestadfjorden


Lat 58.5458


Lon 12.9536

Främmestadfjorden

Främmestadfjorden

Här kan man under sommaren se stora fågelflockar rasta och leta mat. Både änder och gäss trivs i de grunda inre delarna. Brun kärrhök sveper med jämna mellanrum över vassarna och våtmarkerna. Även under våren rastar flyttfåglar i viken och årligen ses salskrake i omgivningen.