44. Jarlehus


Lat 58.6138


Lon 13.0037

Jarlehus

Taveludden vid Jarlehus

En av de platser som blev ett begrepp efter TV serien Svea Rikes Vagga var Jarlehus eller Järnehus. Man spekulerade angående den järnkedja som skulle varit spänd över sundet. Mera konkreta är de lämningar efter en befästning eller borg som kan studeras både från sjön och från landsidan. Muren som skyddade befästningen kan man urskilja här och var. Till Jarlehus kommer man genom att följa vägen norrut från Rackeby mot Järna, förbi den gamla byn med Storegården. Just norr om avtagsvägen till Degeberg, står en rest sten kallad Kung Rackes sten. Sväng vänster vid vägvisaren "Jarlehus". Där vägen tar slut vid en P-plats, vidtar en skyltad led genom skogen fram till ruinen.