46. Lindholmen


Lat 58.6094


Lon 13.0767

Lindholmen

Lindholmens slottsruin

Detta gamla gods där så många av "Svea Rikes Råd" härskat, är i dag bara ruiner men naturen och lämningarna minner om dess storhetstid. Gustav Vasas trätobroder och motståndare som kallade sig "Alla västgötars huvud" Ture Jönson Tre Rosor härskade här. Hans son däremot hörde till kungens trogna vänner. På Gustav Wasas särskilda önskan gifte sig sonen i augusti 1527 med den ryktbara Kristina Gyllenstierna, änka efter Sten Sture d.y. som stupade vid Bogesund. "Herr Sten den tappre Sture han föll vid Åsunda sjö"…
Detta bröllop är väl det mest ryktbara som "skett i Strö". När bröllopsgästerna skulle tåga från Lindholmen till Strö kyrka, där vigseln skulle äga rum så var redan kyrkan fylld av de först startande i brudföljet, när de sista i det långa tåget lämnade Lindholmen.
En som imponerades av Lindholmen och dess badstuga var Linné 1746, han skriver nästan lika mycket om den som hela Västergötland "den präktigaste i hela Västergötland, ja hvars like man fåfängt lärer söka i Swerige".