50. Parkudden


Lat 58.583


Lon 12.974

Parkudden

Parkudden

Norr om Hinden finns en mindre ändmorän, som också bildar en udde ut i Dalbosjön.
Vägen ut mot Parkudden passerar den anrika gården Degeberg, vars ägare påverkat naturen genom kreatursbete och skogsbruk. Vid gården finns en högklassig ädellövskogspark. Nuvarande ägare har i samförstånd med länsstyrelsen genomfört en avverkning. Parkudden är numera ett naturreservat, 95 ha stort. Delvis utgörs detta av ett pastoralt beteslandskap, med gles vegetation av enar, björkar, ekar, körsbärsträd, lönnar, hasselbuskar och i strandzonen alar.
I området finns flera fornlämningar och ett jättelikt flyttblock, den s.k. Ratestenen. En liten parkering finns vid entréns informationstavla.