Väster Om Lidan

Väster om Lidan är landskapet en spännande mosaik av skogbeklädda kullar, bergknallar täckta av lavar, allt omgivet av åkertegar. Längst ut i väster finns en lång kustlinje, med vassklädda vikar, klapperstens stränder och en fågelrik skärgård.