42. Sköttorp


Lat 58.3931


Lon 13.0539

Sköttorp

Sköttorp, skredplatsen

Sköttorpsraset var det första av eftertidskrigstidens stora jordskred i Västsverige. Vårfloden slet, i februari 1946, med sig sju tunnland åkermark och åtta tunnland skog när en miljon kubikmeter jord försköts vid Lidan. Vattnet steg tolv meter över det normala. Lidköping hotades. Industrier evakuerades och affärer utrymdes. När vattnet steg och det bildades en fyra kilometer lång och flera hundra meter bred damm. Den rymde ett 50-tal miljoner kubikmeter vatten som tryckte på och risken att vattenmassorna skulle bryta genom vallen och i en jättevåg spola med sig allt på sin väg till Lidköping bedömdes som stor. Staden skulle då dränkas och skadorna bli enorma.
I Lidköping bogserades samtliga fartyg ut på Kinneviken. Vid rastplatsen grävde utkommenderad militär och folk från vägverket med sina spadar och skyfflar för att åstadkomma en ny fåra att leda vattnet i. Till slut började vattnet sippra i deras nygrävda dike och Lidköping räddades undan katastofen. Nu är där en lugn och förhoppningsvis stadig åker.