41. Stora Bryne


Lat 58.4082


Lon 12.9823

Stora Bryne

Stora Bryne

Norr om Järpås ligger säteriet Stora Bryne. Gården omnämns redan under 1300-talet. Nuvarande, sengustavianska mangårdsbyggnad uppfördes 1801, troligtvis på en betydligt äldre grund. Flygel-paret är från 1700-talets andra hälft och hela gårdsmiljön hålls samman av en stenparterr med grindstolpar från samma tid. Juliana Stiernsparre ägde Bryne under 1800-talets första årtionden. Mangårdsbyggnaden fick då en för tidigt 1900-tal typisk färgsättning i gult och vitt. Ursprungligen har huset varit målat i två grå nyanser. Från parterren leder två stentrappor ned till den engelska parken runt husen. Slingrande gångar leder besökaren runt till utsikts-platser, lövgrottor och bersåer.