38. Tun


Lat 58.4315


Lon 12.7367

Tun

Silviiskola

I Tun trängs verkligen minnesmärken från flera tusen år av vår historia. I söder finns ett stort bronsåldersröse, Stenkullen. Vid röset finns lämningar efter den gamla Sörbyn och en borg eller ett medeltida stenhus. I den norra bydelen, vid kyrkan, finner vi skolbyggnader från 1700-1900-talen. Skolmagasinet vid kyrkogårdsmuren är från 1771 och den knuttimrade lärarbostaden byggdes 1819. Vid Tuns kyrka ligger än idag en stor gravhög från järnåldern, en liten rest av vad som kan ha varit fem höggravfält. Tun med flygflottiljen på Såtenäs är en i högsta grad levande ort.

Silvii skola


Lat 58.4309


Lon 12.7376Det nuvarande vitputsade skolhuset byggdes 1781 efter ritningar av Olof Tempelman. Namnet har skolan fått efter prosten Jonas Silvius som bekostade byggandet av skolan. Byggnaden fungerade som skola fram till år 1950. Det är Silvii stiftelse som äger byggnaden och den används idag som museum och för utställning av ett stort antal akvareller av Regina Kyhlberg. Silvii stiftelse äger även den intilliggande rödfärgade rektorsbostaden. Den byggdes 1819 och den siste boende flyttade ut 1986. Idag disponeras den av Hembygdsföreningen som museum.