39. Stenkullen


Lat 58.4289


Lon 12.7323

Stenkullen

Stenkullen

Stenkullen är ett av Sveriges största bronsåldersrösen (1800 – 500 f. Kr.). Det är ca 7 meter högt och ca 60 meter i diameter och ligger på en höjdrygg innanför Brandsfjorden. Röset har under årens lopp delvis förstörts av dels gravplundrare och dels av att sten förr i tiden togs till byggnation i Tuns by.