40. Gammalstorp


Lat 58.4189


Lon 12.7808

Gammalstorp

Lindallen vid Gammalstorp

Axel Posse ägde genom arv Såtenäs, Gamlegården (nu Gammelstorp) och Tun (alla i Tuns socken). Axel Posse utnämndes till riksråd 1504 och deltog i beslutet om flera kyrkors byggande i Finland. Axel Posse var invecklad i Västgötaherrarnas uppror och på grund av detta skild ur riksrådet 1529. Han erhöll benådningsbrev 21 augusti 1529 och avlade därefter en trohetsed gentemot kungen. I dikten "Beatrice Aurore" skriven av Harriet Löwenhjelm finns i en av stroferna en beskrivninga av en lindalle’ "Vi gingo i en lindallé på gula, våta blad, och tårar sköljde på min kind och jag var ändå glad." Sagda alle’ finns här vid Gammelstorp. Gammelstorp som Harriet Löwen-hjelms far ägde mellan 1906-1917.