30. Källstorp


Lat 58.5059


Lon 12.9286

Källstorp

Vandringsled i Källstorp

En lång paradväg leder upp till Källstorps säteri, som ligger omgivet av lummig grönska och öppna strandängar ned mot Vänern. Under flera tusen år har människor bott i området. Överallt i odlingslandskapet finns spåren efter människorna kvar - järnåldersboplatser, gärdesgårdar, husgrunder efter den gamla byn, fägatan ut mot utmarken, torplämningar. Även den varierande och artrika naturen är ett arv från människors bruk. Strandängarna och beteshagarna har hävdats i bortåt 1000 år, så ängs- och hagmarksarterna har haft god tid på sig att vandra in och etablera sig på Källstorp. Här finns bland annat den hotade klockgentianan och den av klockgentianan helt beroende fjärilen alkonblåvingen. Andra växtrariteter är granspira och Vänerns ansvarsart, grönskäran.

Halvvägs upp mot huset på paradvägen finns en parkeringsplats med informationstavla och därifrån utgår ett nätverk av vandringsleder genom det öppna hagmarkslandskapet, genom skogar och på spänger ut i skärgården. Här betades fram till slutet av 60-talet och fortfarande är skogen av bredkroniga ekar gles och ljus. På Källstorp får man sitt lystmäte av natur och kultur, oavsett om man bara vill njuta av de vackra omgivningarna eller om man är specialintresserad av växter, fåglar eller insekter.

Tänk på att de betande djuren ser hundar som vargar. Bär din hund, om möjligt, i närheten av kor och hästar!