79. Läckö skans


Lat 58.6272


Lon 13.1363

Läckö skans

Läckö skans

Alldeles norr om Ullersundsbron, som förbinder Kålland med Kållandsö, ligger borganläggningen Läckö skans. En informationstavla är uppsatt på parkeringen. På tavlan kan du läsa om anläggningen och framförallt om det praktfulla ekbeståndet som är gamla rester av ett odlingslandskap med ekhagar och åkerlyckor. Mycket lite finns nedtecknat om Läckö skans, vilken tidigare kallades Riksbro skans, och någon utgrävning har heller inte gjorts. I ”Läsning för folket” av år 1044 berättas att den norske kungen Magnus Barfot anlade en fästning av träd och torv år 1095 vid Ullersundet, då han från Bohuslän inföll i Västergötland och underkuvade landet. Sedan han kvarlämnat en styrka på trehundra man återvände han till Norge. Inge den Äldre, som då var kung i Sverige, tågade på vintern mot Kållandsö med en överlägsen styrka. Norrmännen gav sig utan strid och fick avtåga utan vapen. Förskansningen byggdes upp och moderniserades på 1660-talet av Magnus Gabriel de la Gardie och fick formen av en 18 x 18 meter fyruddig stjärna. Skansen var tänkt att vara en försvarsanläggning till Läckö slott, med anledning av det svensk-danska kriget under 1670-talet. På skansens västra sida kan man se rester av den gamla landsvägen från Kållandsö. Området kring skansen är avsatt som naturreservat.