67. Ekens skärgård


Lat 00.00


Lon 00.00

Ekens skärgård

Fiskgjuse, en karaktärfågel för Kållandsö

Ekens skärgård består av ca 120 öar och en mängd kala kobbar och skär. Hällmark och tallskog med ljung. Kråkbär och mossa dominerar på öarna medan floran på skären utgörs av lavar och små buskar. Utstakade leder hjälper båtfarare rätt. Fina naturhamnar och många släta berghällar, som inbjuder till sol och bad. Rikt fågelliv. På fågelskären häckar måsar, trutar, tärnor, småskrake, storlom och drillsnäppa medan änder, sothöns, doppingar, svanar och gäss finns bland de större öarna och i innerskärgårdens vassvikar Av rovfåglarna är fiskgjusen vanligast, men även lärkfalk och havsörn förekommer. Flera fågelskyddsområden, där landstigningsförbud råder under fåglarnas häckningstid.