71. Roparudden


Lat 58.6849


Lon 13.2198

Roparudden

Roparudden

Från Läcköslotts parkering letar en inbjudande stig sig fram på västra sidan om Läckö båthamn. Stigen klättrar i strandkanten och man passerar en samling med riktigt stora tallar. Flata hällar och en utsikt åt Kinneviken inbjuder till en rast med fika ock kanske bad vid rätt årstid. Roparudden som är den yttesta spetsen mot Stora Eken, var det ställe där man kallade på färjkarlen för att ta sig över till ön. Numera hänvisas passagerare till någon av rundtursbåtarna. Fortsätt stigen och du kommer fram till en grusväg som leder dig tillbaka till Läcköslott.