76. Spårön


Lat 58.611


Lon 13.0706

Spårön

Spåröhuvud på Spårön

Spårön ligger mellan Kålland och Kållandsö. Stiftreservatet Bockarmen, är en udde ca.19 ha stor på öns östra sida mot Kävelstocken. Här finns gammal betesmark med gamla ekar, lindar och en rik moss- och lavflora. Spåröleden är ca. 10,5 km och går runt hela spårön. Leden är bra markerad med orange på stolpar och lättgången utan några större höjdskillnader. Naturen är omväxlande; barrskog, lövskog och halvöppen mark. Flera passager går över vassängar där det tidvis kan vara blött.
Leden kan vandras som helhet eller kortas av till ca, 6 km genom att halvvägs ta vägen tillbaka via leden "Skepparebygget" Parkering finns ute på spårön, alldelses vid vägbommen.