75. Traneberg


Lat 58.6616


Lon 13.1125

Traneberg

Traneberg

Om man har tilltro till den ägarlängd som återfinns på en sk. kubbstol i Marie kapell så är Traneberg den äldsta gårdsbildningen på Kålland och börjar år 890. Släkter som Svarte Skåning , Båt, Bonde, Natt o dag och de la Gardie är förknippade med gårdens historia. Spökberättelsen finns om hur man ofta sett en lång och till synen sorgsen man vandra i hatt och kappa med stora blanka knappar. Oftast försvann han vid den kulle och rishög där man 1875 gjorde ett skelletfynd. Numera finns även golfbana invid Traneberg där förhoppningsvis mindre sorgsna ses vandra.