23. Resville


Lat 58.3986


Lon 13.1607

Resville

Resville hembygdsgård / kvarn

Resville kallade bygdens store berättare, Ingvar Kjörk, för den vackraste “höla´ i väl´a” (hålan i världen). De flesta skriver nog under på att platsen är ovanligt inbjudande. Kulturhistoriskt är den som en öppen bok där man kan se tidens gång. Uppströms den imponerande gamla landsvägsbron ligger Biskopskvarnen och nedströms dagens bro hittar vi Backgårdskvarn inbäddad i grönskan. De är bara rester av en imponerande kvarnby med sju kvarnar som fanns här ända in på 1900-talet. Resville var en gång kyrksocken med ett speciellt ortnamn, som skrevs Redhiswelli socken år 1350. Kyrkan är sedan länge borta men platsen där den stod vårdas. Ta en promenad över valvbron och titta på den stenlagda vadplatsen vid åbrinken.
En promenad utmed Flians norra strand kan bjuda på fina upplevelser. Ån slingrar sig djupt ner i det omkringliggande slättlandskapet. Har man tur kan man bl.a. få se den skicklige dykaren strömstaren. Till skansabacken leder en trappa upp, varifrån man har en fin utsikt över bygden.