20. Lindärva kyrka


Lat 58.4383


Lon 13.231

Lindärva kyrka

Lindärva kyrka

Lindärva kyrka är en välbevarad medeltidskyrka. Den uppfördes i tuktad sandsten under 1100-talets senare del. Tornet tros ha tillkommit strax efter kyrkans uppförande och kyrkan har i stort sett kvar sin ursprungliga planlösning. På den medeltida lillklockan finns biskop Brynolfs pilgrimsmärke med biskopen i full biskopsskrud bevarad. Sakristian tillkom 1916. Invändigt smyckas valven av mäster Amunds målningar från 1400-talet. Tre medeltida skulpturer, en järnbeslagen dörr och en stavkorshäll i korgolvet finns bevarade sedan medeltiden. Även altaret har troligen kvar sin ursprungliga placering.