19. Hålltorpsdammen


Lat 58.4382


Lon 13.2088

Hålltorpsdammen

Hålltorpsdammen

Dammarna som en gång var lertag för tegelbruket på Hålltorp är idag en mosaik med vass och öppna vattenytor. För fågellivet är detta en bra miljö. Knölsvan, sothöna, smådopping, småfläckig sumphöna, trastsångare, rörsångare observeras regelbundet. Även en tur under vårkvällarnas sena timmar kan ge belöning i form av nattsjungande fåglar.