16. Öredalsån / Djupedal


Lat 58.4459


Lon 13.3218

Öredalsån / Djupedal

Öredal

Ett område med branta raviner och med en frodig vegetation. Bäckarna i dalbottnarna ger vandringarna här ett stänk av äventyr.