21. Brakelund


Lat 58.4354


Lon 13.2592

Brakelund

Skeppsättning i Brakelund

I Hasslösa bryter Brakelundsåsen det vidsträckta slättlandskapet. Här finns en av kommunens förnämsta förhistoriska kulturmiljöer. På Brakelundsåsen har sannolikt en större by legat under järnåldern. Gravfältet, som tros vara resterna efter ett betydligt större gravfält, omfattar inte mindre än tio domarringar, fyra skeppssättningar, fyra resta stenar, en hög, en rektangulär stensättning samt tre ryggade åkrar.