Skyddad naturSkyddad natur

Med kanot i Rackebyskärgård

I Lidköping finns olika typer av skyddad natur spridda i kommunen. De vanligaste formerna är naturreservat, naturvårdsområde och natura 2000-områden. Syftet med att skydda natur är att bevara djur- och växtarter, både för vår egen skull och för de framtida ekosystemen. Ett annat viktigt skäl är att vi ska kunna vistas ute i ostörd, orörd, vacker eller intressant natur på vår fritid. I skyddade områden gäller hårdare regler än allemansrätten. I anslutning till många av de skyddade områdena finns informationsskyltar som beskriver naturen och dess värden. De skyddade områdena sköts i de flesta fall av länsstyrelsen.

 • Läs mer om...
 • Geologi
 • Flora
 • Fauna
 • Vänern
 • Kulturlandskapet
 • Stadslandskapet
 • Allemansrätten
 • Skyddad natur
 • En schysst granne
 • Runstenar
 • Hembygdsgårdar
 • Bad och Hamnar
 • Cykla och Vandra
 • Kollektivtrafik
 • Hitta Mera
 • Båtturer