FaunaFauna

Åkergroda

Om vi generaliserar ordentligt så har Lidköpings kommun tre huvudbiotoper:

 • Jordbruksbygd med större fält och mindre skogspartier.
 • Småbruten terräng med mindre jordbruk
 • Skärgård


 • De flesta av djuren är inte direkt knutna till någon av biotoperna om man undantar självklarheter som exempelvis fiskar. För våra vilda djur, stora som små ödlor t.ex, är det viktigt att de kan röra sig mellan de olika områdena på ett för deras del säkert sätt, både för att kunna sätta sig i säkerhet om biotopen förändras eller för att sprida sig. Därför är det av största betydelse att så kallade ekologiska korridorer bevaras och gärna nyskapas, något som gynnar både växter och djur. Här kommer ett litet smakprov på hur några av våra djur förändrat sin utbredning i Lidköping de senaste decennierna.

  På nedgång
  Fiskgjuse
  Berguv
  I stort sett alla i jordbruksbygd och skogslevade fågelarter
  Skogshare
  Vildlaxen
  Storlom
  Fisken asp
  Grodor och kräldjur
  På uppgång
  Bäver, 1970 fanns ett par.
  Skogsmård
  Vildsvin
  Kronhjort
  Havsörn, 2003 för 1:a gången på 50 år
  Storskarv
  Mink
  Grågås
  Vitkindad gås
  Ullhandskrabba, en rymling från Kina
  Silltrut
  Plus minus noll
  Räv
  Grävling
  Älg
  Rådjur
  Fälthare
  För närvarande försvunna
  Pilgrimsfalk
  Utter
  Lodjur
  Hasselmus Gammalstorp Tun 1871

 • Läs mer om...
 • Geologi
 • Flora
 • Fauna
 • Vänern
 • Kulturlandskapet
 • Stadslandskapet
 • Allemansrätten
 • Skyddad natur
 • En schysst granne
 • Runstenar
 • Hembygdsgårdar
 • Bad och Hamnar
 • Cykla och Vandra
 • Kollektivtrafik
 • Hitta Mera
 • Båtturer