VänernVänern

Ekens Skärgård

Ofta framhåller man sjön Vänerns storlek. Det är en väldigt stor sjö, i Europa bara överträffad av de karelska giganterna, Ladoga och Onega. 1/10-del av allt sötvatten i Sverige rinner genom Vänern och ut genom landets största flod, Göta älv. Men minst lika märkvärdig är den kulturhistoria som formats vid och på sjön. Vänern är ett bruksvatten, använt ända sedan mänskligt liv var möjligt här efter senaste istiden.

På botten av Vänern ligger tusentals båt- och fartygsvrak som minnen av alla de frakter och färder som gått över vattnet. Farlederna går att spåra med hjälp av de rester människorna lämnat efter sig. Det är slagg från ångmaskinerna, keramikskärvor från skeppens byssjor och kritpipor utrökta och kasserade.

Sveriges örike
Nu kan det sägas: Lidköpings kommun har flest öar av alla kommuner i hela Sverige.

 • Läs mer om...
 • Geologi
 • Flora
 • Fauna
 • Vänern
 • Kulturlandskapet
 • Stadslandskapet
 • Allemansrätten
 • Skyddad natur
 • En schysst granne
 • Runstenar
 • Hembygdsgårdar
 • Bad och Hamnar
 • Cykla och Vandra
 • Kollektivtrafik
 • Hitta Mera
 • Båtturer