8. Schougska gården


Lat 58.503


Lon 13.1567

Schougska gården

Schougska gården

Handeln satte tidigt sin starka prägel på Lidköping och var tillsammans med sjöfarten den stora motorn i utvecklingen. Handeln betydde mycket för stadens utseende. Från 1600-talets senare del till 1900-talets början var det storköpmännen som dominerade stadens styre. De främsta köpmansgårdarna byggdes vid torgen. Mitt emot rådhuset på Nya stadens torg ligger Schougska gården, den enda helt bevarade gårdsmiljön från 1700- och 1800-talen. Johan Petter Schoug handlade i parti med spannmål, mjöl, socker, sirap, brännvin, porter, sprängämnen, krut och mycket mera. Viktigast var handeln med salt från Medelhavet. Schougs hem var ett av de största i staden med ett 30-tal personer i hushållet.