4. Limtorget och Hantverksgården


Lat 58.5031


Lon 13.1651

Limtorget och Hantverksgården

Limtorget

Bortsett från Nicolaikyrkans placering är Limtorget den enda rest som finns kvar av Lidköpings medeltida stadsplan. Det var en natt i maj 1849 som tornväktaren slog larm – det brann i Lidbecks ladugård! Det blåste och elden spreds sig snabbt från tak till tak. Gnistorna blåste över älven och alla insatser koncentrerades på att rädda “Nyestan”. Hela “Gamlestan”, utom prostgården, husen vid Limtorget, enstaka uthus och Levanderska gården brann ner. Sitt namn till trots är Limtorget inget torg, utan ett vägskäl mellan en medeltida och en senmedeltida sträckning av Skaravägen. Limtorgets gatunät är från 1500-talet, men byggnaderna har inte samma ansenliga ålder. Troligen är det endast ett eller ett par hus som härrör från tiden före 1800.

Hantverksgården bredvid Limtorget byggdes upp efter branden 1849. Det blev ett för stadens utkant mycket typiskt hantverkskvarter. På gården har det funnits både smedja och åkeri.