2. Nya stadens torg


Lat 58.504


Lon 13.1576

Nya stadens torg

Magnus de la Gardie kollar torget

Greve Magnus Gabriel De la Gardies stadsplan från 1671 är ett rutnät av rätvinkliga gator och kvarter. Torget placerade han i planens övre del som en monumentalplats vid älven. Huvudgatan Stenportsgatan lades som en tvärgående axel från torget. Lidköpingsbon har för vana att ”gå fram” till torget. Det har man gjort i mer än trehundra år. Ända sedan 1670-talet har torget varit Lidköpings centrum och en knutpunkt för både staden och bygden. Torget är stadens ”finrum”, marknadsplats och mötesplats både till vardags och fest. Torghandeln blomstrar varje onsdag och lördag. Här kan man handla ost, färsk fisk, skor, tyger, blommor med mera. Vid torgbrons fäste står en bronsrelief utförd av Gunnar Nylund 1968. Den är uppförd till minne av den gamla Särnmarkska vattenledningen. Tack vare handlare A.P. Särnmarks donation fick staden äntligen rent och gott vatten 1856. Då invigdes Särnmarksbrunnen på Nya stadens torg, dit en ledning dragits från källorna på Rådaås. Brunnshuset blev en självklar samlingsplats i staden.