1. Rådhuset


Lat 58.504


Lon 13.1576

Rådhuset

Magnus de la Gardie kollar torget

På torget står den byggnad som ligger lidköpingsborna varmast om hjärtat och som fungerar som stadens symbol. Gamla Rådhuset. Ursprungligen är det ett lusthus som Magnus Gabriel De la Gardie låtit uppföra på Kålland. Greven lät byggnaden monteras ned och flyttas till torget för att i ombyggt skick fungera som rådhus. Utseendet har förändrats genom åren. När huset flyttades till staden uppfördes det på en våning av sten. Först var huset ofärgat med synligt timmer. Det byggdes sedan ut med bodar från bottenvåningen och huset brädfodrades och rödfärgades. Under slutet av 1700-talet försågs det med panel och ljus oljefärg. 1960 brann Gamla Rådhuset och de övre våningarna förstördes. En insamling möjliggjorde en snabb återuppbyggnad. Rådhuset återfick sin röda färg i början av 1970-talet.